Ansökningsperioder

Ansökningar för bidrag till organisationer och privatpersoner tas emot löpande. Ansökningsperioderna för forskningsstipendier är 1 juli-30 sep och 1 nov-31 jan.

Hur mycket delar stiftelsen ut?

Årligen delar stiftelsen ut ca 1 500 000 kr

Maximalt bidragsbelopp

Styrelsen har beslutat om ett maximalt bidragsbelopp om 250 000 kr per projekt