Close

Monthly Archives: februari 2021

Beviljade bidrag 2020

Styrelsen har under 2020 beslutat att bevilja följande bidrag: Susanna Sternberg, SLU/BVF, för projektet “En svensk modell för kontroll av LA_MRSA” Jan Westin, Animals Hope/Fågelcentralen, för “Röntgenutrustning” Stina Rigbäck, Birdlife Sverige, för projektet “Skydd för Svenska Skräntärnor” Carl Ekstrand, SLU/BVF, för projektet “Utvärdering av en framtida behandling av kroniska ledbesvär […]

Read More