Close

Monthly Archives: april 2022

Beviljade bidrag VT 2022

Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för vårterminen 2022: Forskare Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Kartläggning av fåglarnas rörelser och viktiga födostråksområden ute till havs Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Inventera och stödfordra den hotade arten vitryggig hackspett Elin Hirsch, SLU Skara […]

Read More