Beviljade bidrag VT 2022

Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för vårterminen 2022: Forskare Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Kartläggning av fåglarnas rörelser och viktiga födostråksområden ute till havs Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Inventera och stödfordra den hotade arten vitryggig hackspett Elin Hirsch, SLU Skara…

Beviljade bidrag HT 2021

Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för höstterminen 2021: Forskare Jenny Yngvesson, SLU Skara, för ändamålet ”Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp – Grisarnas välfärd” Lena Skånberg, SLU Uppsala, för ändamålet ”Förbättra värphöns välfärd via uppväxtmiljön” Organisationer Organisationen Tender loving caring, som beviljas stöd för kostnader…