Donators ord

Min dröm har under lång tid varit att hjälpa djur och stärka dess livsvillkor, 2016 förverkligades min dröm då jag fick möjligheten att starta en stiftelse med denna inriktning. Att drömmen kan genomföras har jag min familj att tacka för.

Mina morföräldrar Arne och Inga-Britt Lundberg reste världen runt under sin livstid. Under dessa resor ägnade de sig bland annat åt sitt genuina konstintresse. De byggde upp en fin samling av modern konst under sin livstid som min mamma Monica fick ärva. När mamma gick bort 2016 ärvde jag i min tur denna konstsamling som jag fått njuta av under hela min uppväxt. Jag kände att det var dags för andra att få möjlighet att njuta av dessa tavlor och bestämde mig för att förverkliga min dröm genom att skänka tavlorna till en nybildad stiftelse med djurens välbefinnande i centrum ett ändamål som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.Petra Lundberg, ordförande, Petra Lundbergs StiftelseÄndamål

Petra Lundbergs Stiftelse bildades 2016 genom en donation av Petra Lundberg. 

Stiftelsens ändamål skall vara att på olika sätt främja djur och att stärka djurens livsvillkor. 
Bidrag kan lämnas till organisationer eller enskilda för forskning eller annat arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur. Stiftelsens ändamål omfattar således både artskydd och djurskydd. Både djur på land och i vatten omfattas.
Bidrag kan också lämnas till forskare, universitet eller högskola för forskning inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap eller motsvarande.

Styrelsen har möjlighet att stödja även på annat sätt så länge det främjar stiftelsens övergripande ändamål. 

Styrelse

Petra Lundberg
Stiftare och ordförande

Charlotte Berg
Leg vet, VMD, Professor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Ivar Vågsholm
Leg vet, VMD, Professor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Lars-Erik Aspström
Civilekonom