Allmän information

Petra Lundbergs stiftelse lämnar bidrag till organisationer och enskilda personer. Stiftelsens övergripande ändamål är att på olika sätt främja djur och stärka djurens villkor.

Stiftelsen lämnar bidrag för arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur, både djur på land och i vatten omfattas. Vi ser gärna även ansökningar inom områdena djurskydd för tamdjur och skydd av utrotningshotade vilda djur.

Ansökningsperioden är årligen mellan 1 juli och 30 september samt mellan 1 november och 31 januari. Om förseningar uppstår i projekt som beviljats medel uppmanas projektledaren att ta kontakt med styrelsen.

 

Redogörelse för använt bidrag

Redogörelser för ansökningar som upprättats via stiftelsens ansökningssystem rapporteras direkt i ansökningsportalen som ni hittar via länken nedan.

 

Ansök

Ansökan upprättas i stiftelsens ansökningsportal. Observera att ansökningar som saknar obligatorisk information ej kommer att behandlas.

I samband med att Du lämnar in Din ansökan och blir beviljad bidrag från stiftelsen godkänner Du att Ditt namn publiceras på hemsidan.