Close

2 oktober, 2018

2018 års bidragsbeslut har nu fastställts

Samtliga inkomna ansökningar till stiftelsen har nu bedömts och beslut är fattade. Nedanstående ansökningar har erhållit medel från Petra Lundbergs stiftelse. Vänligen notera att i vissa fall har inte den hela ansökta summan beviljats, och beslutet kan vara kopplat till vissa villkor. Sådana detaljer framgår av det brev som samtliga projektansvariga för beviljade projekt har fått. Totalt har 531 000 kronor delats ut.

Beviljade projekt

Huvudsökande Projekt
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige Skydd för Svenska Skräntärnor
Adriaan de Jong, SLU Bättre djurvälfärd i forskning på vilda fåglar genom undvikande av onödiga procedurer
Elin Weber, SLU Varför slåss möss? En pilotstudie för att öka kunskapen och förbättra labmöss välfärd
Petra Andersson Projekt: Hästvälfärd och etik