Close

Okategoriserade

Beviljade bidrag VT 2022

Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för vårterminen 2022: Forskare Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Kartläggning av fåglarnas rörelser och viktiga födostråksområden ute till havs Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Inventera och stödfordra den hotade arten vitryggig hackspett Elin Hirsch, SLU Skara […]

Read More

Beviljade bidrag 2020

Styrelsen har under 2020 beslutat att bevilja följande bidrag: Susanna Sternberg, SLU/BVF, för projektet “En svensk modell för kontroll av LA_MRSA” Jan Westin, Animals Hope/Fågelcentralen, för “Röntgenutrustning” Stina Rigbäck, Birdlife Sverige, för projektet “Skydd för Svenska Skräntärnor” Carl Ekstrand, SLU/BVF, för projektet “Utvärdering av en framtida behandling av kroniska ledbesvär […]

Read More

2018 års bidragsbeslut har nu fastställts

Samtliga inkomna ansökningar till stiftelsen har nu bedömts och beslut är fattade. Nedanstående ansökningar har erhållit medel från Petra Lundbergs stiftelse. Vänligen notera att i vissa fall har inte den hela ansökta summan beviljats, och beslutet kan vara kopplat till vissa villkor. Sådana detaljer framgår av det brev som samtliga […]

Read More

Första omgången bidrag från Petra Lundbergs stiftelse beviljas

Samtliga inkomna ansökningar till stiftelsens första ansökningsomgång har nu bedömts och beslut är fattade. Beviljandegraden var 50% vilket innebär att hälften av de inkomna ansökningarna beviljats, och nedanstående ansökningar har erhållit medel från Petra Lundbergs stiftelse. Vänligen notera att i vissa fall har inte den hela ansökta summan beviljats, och […]

Read More

Välkommen till Petra Lundbergs stiftelse

Stiftelsens ändamål skall vara att på olika sätt främja djur och att stärka djurens livsvillkor. Bidrag kan lämnas till organisationer eller enskilda för arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur. Både djur på land och i vatten omfattas. Bidrag kan också lämnas […]

Read More