Close

9 april, 2017

Ansökningsperioden är nu öppen

Under hösten 2017 gör stiftelsen en extra utlysning. För ytterligare ansökningsinformation hänvisas till sidorna för respektive ansökningskategori. Observera att sista ansökningsdatum är den 16 oktober 2017.