Petra Lundbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att på olika sätt främja djur och att stärka dess livsvillkor.

Petra Lundbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att på olika sätt främja djur och att stärka dess livsvillkor.

Ansökningsperioder

Ansökningar för bidrag till organisationer och privatpersoner tas emot löpande. Ansökningsperioderna för forskningsstipendier är 1 juli-30 sep och 1 nov-31 jan.

Stiftelsen delar ut medel 2 ggr per år. Vid brådskande fall som inte kan vänta går det bra att kontakta oss här så behandlar vi ansökan så snart det är möjligt.

Hur mycket delar stiftelsen ut?

Årligen delar stiftelsen ut ca 1 500 000 kr.

Maximalt bidragsbelopp

Styrelsen har beslutat om ett maximalt bidragsbelopp om 250 000 kr per projekt.

Beviljade bidrag bör ha kunnat delges den sökande i slutet av april och i slutet av november. Då stiftelsen tar emot väldigt många ansökningar varje år har vi dessvärre ingen möjlighet att meddela alla som ej erhåller bidrag. Vi uppskattar er förståelse angående detta.