Close

Ansök om bidrag

Allmän information

Petra Lundbergs stiftelse lämnar bidrag till organisationer och enskilda personer

Stiftelsens övergripande ändamål är att på olika sätt främja djur och stärka djurens villkor

Stiftelsen lämnar bidrag för arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur. Både djur på land och i vatten omfattas. Vi ser gärna ansökningar inom områdena djurskydd för tamdjur och skydd av utrotningshotade vilda djur


Ansökningsperioden är årligen mellan 1 juli och 30 september samt mellan 1 november och 31 januari

Redogörelse för använt bidrag

En redogörelse för använt bidrag skall ske till stiftelsen senast inom ett år från utbetalningsdatum. Den skall innehålla dels en ekonomisk redogörelse, och dels hur bidraget har kommit till nytta


Redogörelsen skickas till: info@petralundbergsstiftelse.se


Ansökan

Ansökan görs genom att sökande fyller i och skickar in ansökningsblankett till: info@petralundbergsstiftelse.se

Observera att ansökningar som saknar obligatorisk information ej kommer att behandlas

I samband med att Du lämnar in Din ansökan och blir beviljad bidrag från stiftelsen godkänner Du att Ditt namn publiceras på hemsidan

Ladda ner ansökningsblankett för bidrag