Close

Ansök om forskningsanslag

Allmän information

Petra Lundbergs stiftelse lämnar stipendiemedel till forskare, universitet eller högskola för forskning inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap eller motsvarande.


Stiftelsens övergripande ändamål är att på olika sätt främja djur och stärka djurens villkor. 

Stiftelsen lämnar bidrag för arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur. Både djur på land och i vatten omfattas. Vi ser gärna ansökningar inom områdena djurskydd för tamdjur och skydd av utrotningshotade vilda djur.


Ansökningsperioden är årligen mellan 1 juli och 30 september samt mellan 1 november och 31 januari


Om förseningar uppstår i projekt som beviljats medel uppmanas projektledaren att ta kontakt med styrelsen.

Återrapportering av använt forskningsanslag

Beviljat projekt skall återrapporteras till stiftelsen senast inom ett år från utbetalningsdatum. I återrapporteringen ska anges hur projektet har genomförts, resultatet av projektet samt hur detta har presenterats för fackfolk och allmänhet. Återrapporteringen skall även innehålla en ekonomisk redogörelse.

En populärvetenskaplig version av återrapporteringen på max en halv sida skall även insändas.

Redogörelsen skickas till info@petralundbergsstiftelse.se

För ansökningar upprättade i stiftelsens ansökningsportal skall även redogörelsen skickas in via detta system. Länk till ansökningsportalen hittar ni nedan.

Ansökan

Ansökan upprättas i stiftelsens ansökningsportal.

Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 15 % (exkl. moms i förekommande fal) i budgeten

Observera att ansökningar som saknar obligatorisk information enligt ansökningsblanketten kommer ej att behandlas

I samband med att Du lämnar in Din ansökan och blir beviljad bidrag ur stiftelsen godkänner Du att Ditt namn publiceras på hemsidan

Länk till stiftelsens ansökningsportal