Close

21 augusti, 2019

Beviljade anslag 2019

Styrelsen har under 2019 beslutat att bevilja följande bidrag:

  • Djurfristad Sävidsbo, Olofstorp för verksamheten Göteborgs första Djurfristad
  • Madeleine Moazzami mfl, SLU, för projektet “Bidiversity of large lungworms of the Dictyoaulus”
  • Djurskyddet Sverige för projektet “Arbete med hemlösa katter och för att hindra problemet”
  • BirdLife Sverige för projektet “Bevara habitat för lövskogens fåglar”
  • Torun Wallgren, SLU, för projektet “Halmhäckar, ett sätt att öka grisens undersökande beteende”
  • Katrin Schiffer, SLU, för projektet “Slakt av nötkreatur genom skjutning på gården-djurskydd och livsmedelssäkerhet
  • Sara Nyman, Hästhälsovården, för projektet “Friskare hästar med rätt kunskap”

Totalt har 904 785 kr beviljats i bidrag under 2019.