Close

16 februari, 2021

Beviljade bidrag 2020

Styrelsen har under 2020 beslutat att bevilja följande bidrag:

 • Susanna Sternberg, SLU/BVF, för projektet “En svensk modell för kontroll av LA_MRSA”
 • Jan Westin, Animals Hope/Fågelcentralen, för “Röntgenutrustning”
 • Stina Rigbäck, Birdlife Sverige, för projektet “Skydd för Svenska Skräntärnor”
 • Carl Ekstrand, SLU/BVF, för projektet “Utvärdering av en framtida behandling av kroniska ledbesvär hos hund
 • VOOV Uppsala, Isabelle Saers, för “Medel till att informera om föreningens arbete och den hjälp vi kan erbjuda”
 • VOOV Umeå, Greta Backteman, för “Ekonomiskt stöd vid jourhemsplacering”
 • Johanna Holmberg, SLU, för projektet “Utsöndring av karprofen i mjölk hos lakterande tik”
 • Henrik Löfgren, Djurskyddet Norra Värmland, för “att hjälpa hemlösa djur”
 • Linda Ottosson Kraus, Svenska naturskyddsföreningen, för “bevarande av den Vitryggiga hackspetten och dess 200 följearter”
 • Fia Sjöstrand, Tender Loving Caring, för “verksamhetsstöd”
 • Frida Lundmark Hedman, SLU, för projektet “Hur djurskyddet har reglerats sedan 1988”
 • Eva Skiöldebrand, SLU, för projektet “Karakterisering av andningsmissljud hos brakycefala hundar”
 • Svea Jörgensen, SLU, för projektet “An Evaluation of the Ethical Review Process of Animal Research in Sweden”

Totalt har 1 554 000 kr beviljats i bidrag under 2020.