Close

21 april, 2022

Beviljade bidrag VT 2022

Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för vårterminen 2022:

Forskare

  • Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Kartläggning av fåglarnas rörelser och viktiga födostråksområden ute till havs
  • Sveriges ornitologiska förening Birdlife i Sverige – Inventera och stödfordra den hotade arten vitryggig hackspett
  • Elin Hirsch, SLU Skara – En strukturerad socialisering för bättre välfärd för kattungar
  • Jens Jung, SLU Skara – Konflikter och samexistens av kor och vilt i Ol Pejeta-reservatet, Kenya

Organisationer

  • Djurens vänner i Karlshamn – Veterinärkostnader för hemlösa katter
  • Peace Parks Foundation Sweden – Ge fåglarna skydd i Banhine National Park Mocambique med hjälp av effektiv förvaltning