Close

26 november, 2017

Första omgången bidrag från Petra Lundbergs stiftelse beviljas

Samtliga inkomna ansökningar till stiftelsens första ansökningsomgång har nu bedömts och beslut är fattade. Beviljandegraden var 50% vilket innebär att hälften av de inkomna ansökningarna beviljats, och nedanstående ansökningar har erhållit medel från Petra Lundbergs stiftelse. Vänligen notera att i vissa fall har inte den hela ansökta summan beviljats, och beslutet kan vara kopplat till vissa villkor. Sådana detaljer framgår av det brev som samtliga projektansvariga för beviljade projekt kommer att få.

Beviljade projekt

Huvudsökande Projekt
Carl Ekstrand, SLU Antropin till häst: trygg och säker behandling utan kolik
Ottenby Fågelstation Ändamålsenliga lokaler för kortvarig inhysning av fåglar
Inger Liliehöök, SLU Hur påverkas hypofyshormonet ACTH vid förhöjda nivåer av glukokortikoider?
Emma Bengtsdotter, SLU Kastrationsneurom hos valacker
Elin Hirsch, SLU Seminariedag kring stress hos katt – uppkomst och förebyggande arbete