Close

Information

Beviljade bidrag VT 2021

Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för vårterminen 2021: Privatpersoner Mariette Rosander, för ändamålet “Att ge förvildade katter en chans i livet” Forskare Åsa Fahlman, SLU Uppsala, för ändamålet “Tuberkulos – ett hot mot elefanters hälsa och välfärd” Lina Göransson, SLU Skara, för ändamålet “Camouflaged chickens […]

Read More